طراحی، چاپ و اجرای انواع قالب تیغ جعبه های فانتزی و معمولی با جنس های مختلف برای انواع محصولات سبک و سنگین